ЗАЯВКИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

Списък със заглавията участващи в заявките:

ЗаявкиФайлове

3 група
Група Учебен предмет Издателство Наименование Aвтори Ед. цена (с ДДС)
Комплекти учебни помагала
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис
Комплект учебни помагала Приятели за 3. група
Виж списък на учебните помагала в комплекта
Виж списък с бонусите към комлекта
31.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000
Комплект учебни помагала
"Приказни пътечки"
за 3. група
Виж списък на учебните помагала в комплекта
Виж списък с бонусите към комлекта
31.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис и Булвест 2000
Комплект учебни помагала
"Вики и Ники"
за 3. група
Виж списък на учебните помагала в комплекта
Виж списък с бонусите към комлекта
31.00 лв.
Отделни учебни помагала по образователни направления
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели с музиката (нотен материал и CD 3). Направление: Музика за 3. подготвителна група в детската градина Росица Христова 6.50 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели с игрите. Направление: Игрова култура и пресъздаване за 3. подготвителна група в детската градина Светла Евтимова, Илиана Мирчева, Катя Гетова 6.02 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели с думите. Направление: Български език и литература за 3. подготвителна група в детската градина Божидар Ангелов, Татяна Борисова, Розалина Енгелс 7.30 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели с цифрите. Направление: Математика за 3. подготвителна група в детската градина Катя Гетова 5.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели с природата. Направление: Природен свят за 3. подготвителна група в детската градина Илиана Мирчева 3.60 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели в моя свят. Направление: Социален свят за 3. подготвителна група в детската градина Надежда Витанова, Румен Бостанджиев 4.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели с цветовете. Направление: Изобразително изкуство за 3. подготвителна група в детската градина Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ 4.60 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели сръчни и можещи. Направление: Конструктивно-технически и битови дейности за 3. подготвителна група в детската градина Николай Цанев, Меглена Костова, Невена Христова 5.90 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Сладкодумна пътечка към родния език. Образователно направление Български език и литература за 3. подготвителна група в детската градина Стойка Здравкова, Цонка Илиева 6.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Любопитна пътечка към математиката. Образователно направление Математика за 3. подготвителна група в детската градина Мариана Богданова, Вили Янчева 5.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Чудна пътечка към хората. Образователно направление Социален свят за 3. подготвителна група в детската градина Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова 4.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Чудна пътечка към природата. Образователно направление Природен свят за 3. подготвителна група в детската градина Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова 4.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Пъстра пътечка към изобразителното изкуство. Образователно направление Изобразително изкуство за 3. подготвителна група в детската градина Олга Христова, Васил Кузмов 6.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Забавна пътечка към конструктивната дейност. Образователно направление Констр.-технически и битови дейности за 3. подготвителна група в детската градина Васил Кузмов 6.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Весела пътечка към игрите за. Образователно направление Игрова култура за 3. подготвителна група в детската градина Галена Иванова 4.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Вълшебна пътечка към музиката. Образователно направление Музика за 3. подготвителна група в детската градина Таня Бурдева 1.50 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Скоклива пътечка към физическата култура. Образователно направление Физическа култура за 3. подготвителна група в детската градина Росица Щерева 1.50 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Вики и Ники - УП по Български език и литература за 3. подготвителна група в детската градина Стойка Здравкова, Кристина Танева 10.80 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Вики и Ники - УП по Математика за 3. подготвителна група в детската градина Тодорка Велинова 6.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Вики и Ники - УП по Социален свят за 3. подготвителна група в детската градина Мария Баева 6.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Вики и Ники - УП по Природен свят за 3. подготвителна група в детската градина Е. Янакиева 6.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Вики и Ники - УП по Игрова култура; Изобразително изкуство; Конструктивно-технически и битови дейности за 3. подготвителна група в детската градина И. Неделчева, Н. Христова 10.80 лв.
Допълнителни материали, които можете да заявите
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Пътна мозайка. Направление: Безопасност на движението по пътищата за 5 - 6 годишна възраст Галина Хайдар 5.50 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели с учителите за 3. подготвителна група в детската градина (КНУ) Надежда Витанова, Румен Бостанджиев, Божидар Ангелов, Татяна Ненкова, Розалина Енгелс, Катя Гетова, Илиана Мирчева, Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Росица Петкова, Нико 15.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Празниците в детската градина - сборник със сценарии и разработки за 3. подготвителна група в детската градина М. Терзиева, К. Кръстева, Д. Стефанова, А. Николова, Р. Свирецова, О. Георгиева, М. Стефанова, Р. Стоянова, А. Мирчева 4.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Работни листове Приказни пътечки Български език; Математика; Природен свят; Социален свят за 3. подготвителна група в детската градина Цонка Илиева, Мариана Богданова, Вили Янчева, Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова 4.50 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Моето безопасно детство. Приказни пътечки УП за деца от 3. подготвителна група в детската градина Камелия Галчева 2.50 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Комплект дидактични табла 21 бр. дидактични табла и 4 бр. оперативен материал за изрязване за 3. подготвителна група в детската градина Стойка Здравкова, Цонка Илиева, Мариана Богданова, Вили Янчева, Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова, Таня Бурдева 50.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Приказни пътечки. Сборник с текстове; игри и песни за децата от 3. подготвителна група в детската градина С. Здравкова, Ц. Илиева, М. Богданова, В. Янчева, М. Галчева-Стоицова, К. Галчева, Т. Бурдева, О. Христова, Р. Щерева, М. Соколова, Я. Червенова 6.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 CD с музика за 3. подготвителна група в детската градина - 1 бр. N/A 5.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Методическо ръководство + CD за реализиране на образователното съдържание за 3. подготвителна група в детската градина Стойка Здравкова и колектив 15.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Книга за учителя - Приказни пътечки за 3. подг. група на ДГ Стойка Здравкова, Цонка Илиева, Мариана Богданова, Вили Янчева, Мария Галчева-Стоицова, Камелия Галчева, Галена Иванова, Таня Бурдева, Олга Христова, Васил Кузмов, Росица 5.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Вики и Ники. Книга за учителя за 3. подготвителна група на детската градина Стойка Здравкова, Т. Велинова, Д. Гирджева-Валачева, М. Баева, Е. Янакиева, И. Неделчева, Н. Христова 10.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Комплект от 16 броя табла за фронтална работа за 1, 2 и 3 група в ДГ N/A 25.00 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Комплект от 4 табла Бедствия и аварии за 4. подготвителна група в детската градина и училище Галина Хайдар, Владимир Минчев 15.00 лв.
3 група Несвързано с определен учебен предмет Анубис 100 усмивки за теб. Учебно помагало за деца със специални образователни потребности (5 - 7 год.)* Надежда Витанова 7.20 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Вълшебството на чувствата през първите седем Надежда Витанова 4.80 лв.
3 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Интересно; успешно и по-бързо. Интерактивно учебно помагало за бързоуспяващи деца от за 4. подготвителна група в детската градина и училище* Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова 7.50 лв.
3 група Несвързано с определен учебен предмет Анубис Нотна стълбица от сняг* Борислав Мирчев, Кристина Иванова 6.00 лв.
3 група Несвързано с определен учебен предмет Анубис Мида, раковина и море* Борислав Мирчев 6.00 лв.
3 група Несвързано с определен учебен предмет Анубис Тръгва детският влак + CD* Борислав Мирчев, Лиляна Дворянова 7.00 лв.
3 група Несвързано с определен учебен предмет Булвест 2000 България в моя детски свят* Станка Вълкова, Борислав Мирчев 5.00 лв.
3 група Несвързано с определен учебен предмет Булвест 2000 Животните* "Иглу букс" - Англия 9.00 лв.
3 група Несвързано с определен учебен предмет Булвест 2000 Уча се да смятам /в зоопарка/* Издателство "Карамел" 4.50 лв.
3 група Несвързано с определен учебен предмет Булвест 2000 Уча се да наблюдавам /във фермата/* Издателство "Карамел" 4.50 лв.
3 група Несвързано с определен учебен предмет Булвест 2000 Уча форми и цветове /в цирка/* Издателство "Карамел" 4.50 лв.
3 група Несвързано с определен учебен предмет Булвест 2000 Имало едно време (меки корици)* Леда Милева 4.50 лв.
3 група Несвързано с определен учебен предмет Булвест 2000 Разкажи ми в рими (мк)* Мая Дългъчева 8.00 лв.
4 група
Група Учебен предмет Издателство Наименование Aвтори Ед. цена (с ДДС)
Комплекти учебни помагала
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис
Комплект учебни помагала Приятели за 4. група
Виж списък на учебните помагала в комплекта
Виж списък с бонусите към комлекта
31.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000
Комплект учебни помагала
"Здравей, училище"
за 4. група
Виж списък на учебните помагала в комплекта
Виж списък с бонусите към комлекта
31.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис и Булвест 2000
Комплект учебни помагала
"Вики и Ники"
за 4. група
Виж списък на учебните помагала в комплекта
Виж списък с бонусите към комлекта
31.00 лв.
Отделни учебни помагала по образователни направления
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели с игрите. Направление: Игрова култура и пресъздаване за 4. подготвителна група в детската градина и училище N/A 6.02 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели с буквите. Направление: Български език и литература за 4. подготвителна група в детската градина и училище Божидар Ангелов, Татяна Борисова, Розалина Енгелс 7.31 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели с цифрите. Направление: Математика за 4. подготвителна група в детската градина и училище Катя Гетова 4.09 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели с природата. Направление: Природен свят за 4. подготвителна група в детската градина и училище Илиана Мирчева 3.55 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели в моя свят. Направление: Социален свят за 4. подготвителна група в детската градина и училище Надежда Витанова 4.70 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели с цветовете. Направление: Изобразително изкуство за 4. подготвителна група в детската градина и училище Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ 6.57 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели сръчни и можещи. Направление: Конструктивно-технически и битови дейности за 4. подготвителна група в детската градина и училище Николай Цанев, Меглена Костова 6.51 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели с музиката (нотен материал и CD 4). Направление: Музика за 4. подготвителна група в детската градина и училище Росица Христова 6.50 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Сладкодумна пътечка към родния език. Образователно направление Български език и литература а 4. подготвителна група в детската градина и училище Стойка Здравкова, Цонка Илиева 7.44 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Любопитна пътечка към математиката. Образователно направление Математика за 4. подготвителна група в детската градина и училище Мариана Богданова, Вили Янчева 6.73 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Чудна пътечка към хората. Образователно направление Социален свят за 4. подготвителна група в детската градина и училище Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова 3.30 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Чудна пътечка към природата. Образователно направление Природен свят за 4. подготвителна група в детската градина и училище Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова 3.38 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Пъстра пътечка към изобразителното изкуство. Образователно направление Изобразително изкуство за 4. подготвителна група в детската градина и училище Олга Христова, Васил Кузмов 5.13 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Забавна пътечка към конструктивната дейност + материали. Образователно направление Конструктивно-технически и битови дейности за 4. подготвителна група в детската градина и училище Васил Кузмов 5.27 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Весела пътечка към игрите. Образователно направление Игрова култура за 4. подготвителна група в детската градина и училище Галена Иванова 6.02 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Вълшебна пътечка към музиката - 11 броя табла. Образователно направление Музика за 4. подготвителна група в детската градина и училище Таня Бурдева 6.40 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Вики и Ники - УП по Български език и литература за 4. подготвителна група в детската градина Стойка Здравкова, Кристина Танева 11.40 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Вики и Ники - УП по Математика за 4. подготвителна група в детската градина и училище Тодорка Велинова 9.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Вики и Ники - УП по Социален свят за 4. подготвителна група в детската градина М. Баева 4.80 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Вики и Ники - УП по Природен свят за 4. подготвителна група в детската градина и училище Е. Янакиева 4.80 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Вики и Ники - УП по Игрова култура; Изобразително изкуство; Конструктивно-технически и битови дейности за 4. подготвителна група в детската градина и училище И. Неделчева, Н. Христова 9.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 CD с музика за 4. подготвителна група в детската градина и в училището - 2 бр. N/A 12.00 лв.
Допълнителни материали, които можете да заявите
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Дидактично табло по български език и математика 4.гр N/A 10.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Демонстрационно табло България в образи за 4. подготвителна група в детската градина и училище N/A 4.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Пътна мозайка. Направление: Безопасност на движението по пътищата за 6 - 7 годишна възраст Галина Хайдар 5.60 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис На училище с игра. Обучителни игри за деца с трудности в подготовката за ограмотяване - 4. подготвителна група в детската градина и училище Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева 5.50 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Празниците в детската градина - сборник със сценарии и разработки за 4. подготвителна група в детската градина и училище М. Терзиева, К. Кръстева, Д. Стефанова, О. Георгиева, Р. Белтекова, Р. Свирецова, А. Мирчева, П. Кънева, Р. Стоянова, Т. Меликова, П. Димитрова, М. Чобанова, Н. Велева 5.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Приятели с учителите за 4. подготвителна група в детската градина и училище (КНУ) Надежда Витанова, Божидар Ангелов, Татяна Борисова, Розалина Енгелс, Катя Гетова, Илиана Мирчева, Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Николай Цанев, Невена Христова, Меглен 15.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Работни листове Здравей училище! Български език; Математика; Природен свят; Социален свят за 4. подготвителна група в детската градина и училище Стойка Здравкова, Мариана Богданова, Вили Янчева, Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова 5.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Занимателна пътечка към писането. Помагало за развитие на фината моторика за подготвителни групи и класове Стойка Здравкова 6.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Моята пътечка към училището - Сборник с диагн. задачи за измерване и оценяване на входното равнище на постиженията на децата за подготвителни групи и класове Стойка Здравкова и колектив 6.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Моята пътечка към училището - Сборник с диагн. задачи за измерване и оценяване на изходното равнище на постиженията на децата за подготвителни групи и класове Стойка Здравкова и колектив 7.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Безопасно поведение при бедствия. Здравей, училище! УП за деца от 4. подготвителна група в детската градина и училище Камелия Галчева 2.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Моето лятно пътешествие. УП за деца от 4. подготвителна група в детската градина и училище преди постъпване в 1. клас Кристина Танева, Камелия Галчева 6.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Комплект 6 броя табла. Здравей; училище! за подготв. група в детската градина и училището С. Здравкова, Ц. Илиева, К. Галчева, М. Галчева-Стоицова 15.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Методическо ръководство + CD за реализиране на образователното съдържание за 4. подготвителнa групa в детската градина и училище N/A 20.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Книга за учителя - Здравей, училище! за 4. ПГ на ДГ и в училището Стойка Здравкова, Цонка Илиева, Мариана Богданова, Вили Янчева, Мария Галчева-Стоицова, Камелия Галчева, Галена Иванова, Таня Бурдева, Олга Христова, Васил Кузмов, Елена 6.50 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Книга за учителя за диагностика на входното и на изходното равнище на постиженията на децата от 4. подготвителна група в детската градина и училище Стойка Здравкова и колектив 5.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Вики и Ники. Книга за учителя за 4. подготвителна група на детската градина и училището Стойка Здравкова, Т. Велинова, Д. Гирджева-Валачева, М. Баева, Е. Янакиева, И. Неделчева, Н. Христова 10.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Комплект от 16 броя табла за фронтална работа за 1, 2 и 3 група в ДГ N/A 25.00 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Комплект от 4 табла Бедствия и аварии за 4. подготвителна група в детската градина и училище Галина Хайдар, Владимир Минчев 15.00 лв.
4 група Несвързано с определен учебен предмет Анубис 100 усмивки за теб. Учебно помагало за деца със специални образователни потребности (5 - 7 год.)* Надежда Витанова 7.20 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Анубис Вълшебството на чувствата през първите седем Надежда Витанова 4.80 лв.
4 група Образователно направление или дейност в ПГ и в ДГ Булвест 2000 Интересно; успешно и по-бързо. Интерактивно учебно помагало за бързоуспяващи деца от за 4. подготвителна група в детската градина и училище* Камелия Галчева, Мария Галчева-Стоицова 7.50 лв.
4 група Несвързано с определен учебен предмет Анубис Нотна стълбица от сняг* Борислав Мирчев, Кристина Иванова 6.00 лв.
4 група Несвързано с определен учебен предмет Анубис Мида, раковина и море* Борислав Мирчев 6.00 лв.
4 група Несвързано с определен учебен предмет Анубис Тръгва детският влак + CD* Борислав Мирчев, Лиляна Дворянова 7.00 лв.
4 група Несвързано с определен учебен предмет Булвест 2000 България в моя детски свят* Станка Вълкова, Борислав Мирчев 5.00 лв.
4 група Несвързано с определен учебен предмет Булвест 2000 Животните* "Иглу букс" - Англия 9.00 лв.
4 група Несвързано с определен учебен предмет Булвест 2000 Уча се да смятам /в зоопарка/* Издателство "Карамел" 4.50 лв.
4 група Несвързано с определен учебен предмет Булвест 2000 Уча се да наблюдавам /във фермата/* Издателство "Карамел" 4.50 лв.
4 група Несвързано с определен учебен предмет Булвест 2000 Уча форми и цветове /в цирка/* Издателство "Карамел" 4.50 лв.
4 група Несвързано с определен учебен предмет Булвест 2000 Имало едно време (меки корици)* Леда Милева 4.50 лв.
4 група Несвързано с определен учебен предмет Булвест 2000 Разкажи ми в рими (мк)* Мая Дългъчева 8.00 лв.
1 клас
клас Учебен предмет Издателство Наименование Aвтори Ед. цена (с ДДС)
1 клас Български език и литература Анубис Буквар за 1. клас Стойка Здравкова, Теодора Власева, Румяна Тунева-Христова, Таня Драганова, Мария Петрова 7.00 лв.
1 клас Български език и литература Анубис Тетрадка по български език за 1. клас №1. Предбуквен етап Стойка Здравкова, Теодора Власева, Румяна Тунева-Христова, Таня Драганова, Мария Петрова 1.60 лв.
1 клас Български език и литература Анубис Тетрадка по български език за 1. клас №2. Буквен етап Стойка Здравкова, Теодора Власева, Румяна Тунева-Христова, Таня Драганова, Мария Петрова 2.52 лв.
1 клас Български език и литература Анубис Тетрадка по български език за 1. клас №3. Следбуквен етап Стойка Здравкова, Теодора Власева, Румяна Тунева-Христова, Таня Драганова, Мария Петрова 1.90 лв.
1 клас Български език и литература Анубис Читанка за 1. клас Стойка Здравкова, Теодора Власева, Таня Стоянова, Весела Фламбурари 3.80 лв.
1 клас Български език и литература Анубис Тетрадка по четене за 1. клас Стойка Здравкова, Теодора Власева, Таня Стоянова, Весела Фламбурари 1.80 лв.
1 клас Български език и литература Булвест 2000 Буквар за 1. клас/М.Герджикова/ Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич 7.00 лв.
1 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка №1 по български език за 1. клас. Предбуквен етап/Герджикова/ Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич 1.60 лв.
1 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка №2 по български език за 1. клас. Буквен етап/Герджикова/ Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич 2.52 лв.
1 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка №3 по български език за 1. клас. Следбуквен етап/Герджикова/ Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич 1.90 лв.
1 клас Български език и литература Булвест 2000 Читанка за 1. клас/М.Герджикова/ Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич 3.80 лв.
1 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка по четене за 1. клас/М.Герджикова/ Мария Герджикова, Деспина Василева 1.80 лв.
1 клас Български език и литература Булвест 2000 Буквар за 1. клас/Т.Борисова/ Татяна Борисова, Николина Димитрова 7.00 лв.
1 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка за 1. клас по писане №1 /Борисова/ Татяна Борисова, Николина Димитрова 1.60 лв.
1 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка за 1. клас по писане №2 /Борисова/ Татяна Борисова, Николина Димитрова 2.52 лв.
1 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка за 1. клас по български език №3/Борисова/ Татяна Борисова, Николина Димитрова 1.90 лв.
1 клас Български език и литература Булвест 2000 Читанка за 1. клас/Т.Борисова/ Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева 3.80 лв.
1 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка за 1. клас по четене/Т.Борисова/ Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева 1.80 лв.
1 клас Математика Анубис Математика за 1. клас Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева 7.20 лв.
1 клас Математика Анубис Тетрадка по математика за 1. клас №1 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева 2.20 лв.
1 клас Математика Анубис Тетрадка по математика за 1. клас №2 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева 2.20 лв.
1 клас Математика Анубис Тетрадка по математика за 1. клас №3 Теодоси Витанов, Габриела Кирова, Златина Шаркова, Ирена Пушкарова, Даниела Парушева 2.20 лв.
1 клас Математика Булвест 2000 Математика за 1. клас Мариана Богданова, Мария Темникова 7.20 лв.
1 клас Математика Булвест 2000 Тетрадка №1 по математика за 1. клас Мариана Богданова, Мария Темникова 2.20 лв.
1 клас Математика Булвест 2000 Тетрадка №2 по математика за 1. клас Мариана Богданова, Мария Темникова 2.20 лв.
1 клас Математика Булвест 2000 Тетрадка №3 по математика за 1. клас Мариана Богданова, Мария Темникова 2.20 лв.
1 клас Околен свят Анубис Околен свят за 1. клас Илиана Мирчева 4.90 лв.
1 клас Околен свят Анубис Тетрадка по околен свят за 1. клас Илиана Мирчева 1.90 лв.
1 клас Околен свят Булвест 2000 Околен свят за 1. клас Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Стоянова 4.90 лв.
1 клас Околен свят Булвест 2000 Тетрадка по околен свят за 1. клас Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Стоянова 1.90 лв.
1 клас Музика Анубис Музика за 1. клас Янна Рускова, Стефан Русков, Магдалена Лобутова, Юлиана Близнакова, Розалина Паскалева 5.95 лв.
1 клас Музика Булвест 2000 Музика за 1. клас Елисавета Вълчинова-Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова 5.95 лв.
1 клас Изобразително изкуство Анубис Изобразително изкуство за 1. клас Бисер Дамянов, Огнян Занков, Даниела Маркова, Димитър Балкански, Олга Христова 5.20 лв.
1 клас Изобразително изкуство Булвест 2000 Изобразително изкуство за 1. клас Драган Немцов, Петя Иванова, Чавдар Попов, Десислава Кралева 5.20 лв.
1 клас Технологии и предприемачество Анубис и Булвест 2000 Технологии и предприемачество за 1. клас Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Орхидея Делиева 3.50 лв.
1 клас Технологии и предприемачество Анубис и Булвест 2000 Албум с приложения и материали. Технологии и предприемачество за 1. клас Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Орхидея Делиева 2.13 лв.
2 клас
клас Учебен предмет Издателство Наименование Aвтори Ед. цена (с ДДС)
2 клас Български език и литература Анубис Български език за 2. клас Ст. Здравкова, Р. Влахова, М. Сотирова, К. Бозаджиева 8.70 лв.
2 клас Български език и литература Анубис Тетрадка по български език за 2. клас №1 С.Здравкова,Р.Влахова,М.Сотирова 2.61 лв.
2 клас Български език и литература Анубис Тетрадка по български език за 2. клас №2 С.Здравкова,Р.Влахова,М.Сотирова 2.61 лв.
2 клас Български език и литература Анубис Тетрадка по български език за 2. клас №3 С.Здравкова,Р.Влахова,М.Сотирова 2.61 лв.
2 клас Български език и литература Анубис Читанка за 2. клас С. Здравкова, Т. Власева, Т. Стоянова, B. Славова 8.85 лв.
2 клас Български език и литература Анубис Тетрадка по четене за 2. клас Т.Власева 2.61 лв.
2 клас Български език и литература Булвест 2000 Български език за 2. клас -М.Герджикова Мария Герджикова, Станка Вълкова , Деспина Василева Анелия Янковска-Сенгалевич 8.70 лв.
2 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка по български език за 2. клас №1/М.Герджикова/ М.Герджикова,С.Вълкова,Д.Василева 2.61 лв.
2 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка по български език за 2. клас №2/М.Герджикова/ М.Герджикова, С.Вълкова, Д.Василева 2.61 лв.
2 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка по български език за 2. клас №3. Развитие на речта/М.Герджикова/ М.Герджикова,С.Вълкова,Д.Василева 2.61 лв.
2 клас Български език и литература Булвест 2000 Читанка за 2. клас М.Герджикова Мария Герджикова, Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска-Сенгалевич 8.85 лв.
2 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка по четене за 2. клас/М.Герджикова/ М.Герджикова,С.Вълкова,Д.Василева 2.61 лв.
2 клас Български език и литература Булвест 2000 Български език за 2. клас -Т.Борисова Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева 8.70 лв.
2 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка по български език за 2. клас №1-Т.Борисова Т.Борисова,Н.Димитрова,С.Бенчева 2.61 лв.
2 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка по български език за 2. клас №2-Т.Борисова Т.Борисова, Н.Димитрова, С.Бенчева 2.61 лв.
2 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка по български език за 2. клас. Развитие на речта-Т.Борисова Т.Борисова, Н.Димитрова, С.Бенчева 2.61 лв.
2 клас Български език и литература Булвест 2000 Читанка за 2. клас Т.Борисова Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева 8.85 лв.
2 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка по четене за 2. клас -Т.Борисова Т.Борисова, Н.Димитрова, С.Бенчева 2.61 лв.
2 клас Английски език Клет България Английски език за 2. клас Super Minds for Bulgaria Хорбърт Пухта,Гюнтер Гернгрос,Саймън Хадли,Минка Параскевова 7.00 лв.
2 клас Английски език Клет България Тетрадка по английски език за 2. клас Super Minds for Bulgaria Хорбърт Пухта,Гюнтер Гернгрос,Саймън Хадли,Минка Параскевова 3.50 лв.
2 клас Английски език Оксфорд Английски език за 2. клас First Explorers CB BG-2437 Мери Чарингтън,Коу Парсли 7.00 лв.
2 клас Английски език Оксфорд Тетрадка по английски език за 2. клас First Explorers AB BG-2451 Мери Чарингтън,Коу Парсли 3.50 лв.
2 клас Немски език Клет България Немски език за 2. клас Das Zauberbuch Марияграция Бертарини,Амалия Халиер,Паоло Лоти,Цветослава Николаева 7.00 лв.
2 клас Немски език Клет България Тетрадка по немски език за 2. клас Das Zauberbuch Марияграция Бертарини,Амалия Халиер,Паоло Лоти,Цветослава Николаева 3.50 лв.
2 клас Руски език Клет България Руски език за 2. клас Веселые ребята Диана Цотова 7.00 лв.
2 клас Руски език Клет България Тетрадка по руски език за 2. клас Веселые ребята Диана Цотова 3.50 лв.
2 клас Математика Анубис Математика за 2. клас Т. Витанов, Г. Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова, Д. Парушева 8.23 лв.
2 клас Математика Анубис Тетрадка по математика за 2. клас №1 Т.Витанов,Г.Кирова,З.Шаркова 2.48 лв.
2 клас Математика Анубис Тетрадка по математика за 2. клас №2 Т.Витанов, Г.Кирова, З.Шаркова 2.48 лв.
2 клас Математика Анубис Тетрадка по математика за 2. клас №3 Т.Витанов,Г.Кирова,З.Шаркова 2.48 лв.
2 клас Математика Булвест 2000 Математика за 2. клас Мариана Богданова,Мария Темникова,Виолина Иванова 8.23 лв.
2 клас Математика Булвест 2000 Тетрадка по математика за 2. клас №1 М.Богданова,М.Темникова,В.Иванова 2.48 лв.
2 клас Математика Булвест 2000 Тетрадка по математика за 2. клас №2 М.Богданова,М.Темникова,В.Иванова 2.48 лв.
2 клас Математика Булвест 2000 Тетрадка по математика за 2. клас №3 М.Богданова,М.Темникова,В.Иванова 2.48 лв.
2 клас Околен свят Анубис Околен свят за 2. клас И. Мирчева 6.40 лв.
2 клас Околен свят Анубис Тетрадка по околен свят за 2. клас И.Мирчева 3.23 лв.
2 клас Околен свят Булвест 2000 Околен свят за 2. клас Ваня Петрова,Елка Янакиева,Йдрданка Първанова,Радостина Ганева 6.40 лв.
2 клас Околен свят Булвест 2000 Тетрадка по околен свят за 2. клас В.Петрова,Е.Янакиева,Й.Първанова 3.23 лв.
2 клас Музика Анубис Музика за 2. клас Я. Рускова, С. Русков, М. Лобутова, Р. Паскалева 5.36 лв.
2 клас Музика Булвест 2000 Музика за 2. клас Елисавета Вълчинова-Чендова,Ваня Ангелска,Пенка Марчева,Теодора Ватева-Балабанова 5.36 лв.
2 клас Изобразително изкуство Анубис Изобразително изкуство за 2. клас Б. Дамянов, О. Занков, Д. Маркова, Е. Георгиева 5.26 лв.
2 клас Изобразително изкуство Булвест 2000 Изобразително изкуство за 2. клас Петя Иванова,Десислава Кралева,Мария Петрова 5.26 лв.
2 клас Технологии и предприемачество Анубис и Булвест 2000 Технологии и предприемачество за 2. клас Николай Цанев, Геновева Йотова, Дочка Кючукова, Емилия Паламаркова, Магданела Делинешева, Ирена Неделчева 4.20 лв.
2 клас Технологии и предприемачество Анубис и Булвест 2000 Албум по технологии и предприемачество за 2. клас с приложения Николай Цанев и колектив 2.39 лв.
3 клас
клас Учебен предмет Издателство Наименование Aвтори Ед. цена (с ДДС)
3 клас Български език и литература Анубис Български език за 3. клас Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мая Сотирова, Мария Игнатова 13.00 лв.
3 клас Български език и литература Анубис Тетрадка по български език за 3. клас №1 Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мая Сотирова, Мария Игнатова 2.50 лв.
3 клас Български език и литература Анубис Тетрадка по български език за 3. клас №2 Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мая Сотирова, Мария Игнатова 2.50 лв.
3 клас Български език и литература Анубис Тетрадка по български език за 3. клас №3 Стойка Здравкова, Радка Влахова, Галя Христозова, Мая Сотирова, Мария Игнатова 2.50 лв.
3 клас Български език и литература Анубис Читанка за 3. клас Леда Милева, Мара Торосова, Божанка Константинова, Станка Миленкова, Тодорка Узунова 12.00 лв.
3 клас Български език и литература Анубис Тетрaдка към читанката за 3. клас №4 Станка Миленкова, Тодорка Узунова 3.22 лв.
3 клас Български език и литература Булвест 2000 Български език за 3. клас Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова 13.00 лв.
3 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка по български език за 3. клас № 1 Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова 2.55 лв.
3 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка по български език за 3. клас № 2 Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова 2.45 лв.
3 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка за развитие на речта за 3. клас № 3 Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова 3.07 лв.
3 клас Български език и литература Булвест 2000 Читанка за 3. клас Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова 12.00 лв.
3 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка по четене за 3. клас № 4 Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова 2.65 лв.
3 клас Английски език Булвест 2000 Английски език Freeway за 3. клас (Първи чужд език) Румяна Атанасова, Николина Цветкова 14.00 лв.
3 клас Английски език Булвест 2000 Тетрадка по английски език Freeway за 3. клас Румяна Атанасова, Николина Цветкова 3.52 лв.
3 клас Немски език Анубис Немски език за 3. клас Der Wundertopf (Първи чужд език) Росица Брезоева, Брита Камерер 19.00 лв.
3 клас Немски език Анубис Тетрадка по немски език Der Wundertopf за 3. клас Росица Брезоева, Брита Камерер 3.52 лв.
3 клас Руски език Булвест 2000 Руски език Росинка за 3. клас (Първи чужд език) Лиляна Изворска, Галина Лилова, Стефка Грънчарова 18.00 лв.
3 клас Руски език Булвест 2000 Тетрадка по руски език Росинка за 3. клас Лиляна Изворска, Галина Лилова, Стефка Грънчарова 3.52 лв.
3 клас Математика Булвест 2000 Математика за 3. клас Maриана Богданова, Катя Никова, Николина Димитрова 14.00 лв.
3 клас Математика Булвест 2000 Тетрадка по математика за 3. клас Част 1 Мариана Богданова, Катя Николова, Николина Димитрова 5.12 лв.
3 клас Математика Булвест 2000 Тетрадка по математика за 3. клас Част 2 Мариана Богданова, Катя Николова, Николина Димитрова 5.36 лв.
3 клас Човекът и обществото Булвест 2000 Човекът и обществото за 3. клас Румен Пенин, Румяна Кушева 11.00 лв.
3 клас Човекът и обществото Булвест 2000 Тетрадка човекът и обществото за 3. клас Румен Пенин, Румяна Кушева 3.54 лв.
3 клас Човекът и природата Булвест 2000 Човекът и природата за 3. клас Максим Максимов, Ани Епитропова 10.00 лв.
3 клас Човекът и природата Булвест 2000 Тетрадка човекът и природата за 3. клас Максим Максимов, Ани Епитропова 3.54 лв.
3 клас Музика Булвест 2000 Музика за 3. клас Генчо Гайтанджиев, Мария Попова, Пенка Младенова 9.00 лв.
3 клас Изобразително изкуство Булвест 2000 Изобразително изкуство за 3. клас Драган Немцов, Петя Иванова, Веселин Димчев, Чавдар Попов 10.00 лв.
3 клас Технологии и предприемачество Булвест 2000 Домашен бит и техника за 3. клас Мариана Генчева, Йовка Владимирова 8.00 лв.
3 клас Технологии и предприемачество Булвест 2000 Комплект приложения по Домашен бит и техника за 3. клас Мариана Генчева 4.21 лв.
4 клас
клас Учебен предмет Издателство Наименование Aвтори Ед. цена (с ДДС)
4 клас Български език и литература Булвест 2000 Български език за 4. клас Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова 13.00 лв.
4 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка по български език за 4. клас № 1 Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова 2.68 лв.
4 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка по български език за 4. клас № 2 Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова 2.68 лв.
4 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка за развитие на речта за 4. клас № 3 Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова 3.50 лв.
4 клас Български език и литература Булвест 2000 Читанка за 4. клас Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова 12.00 лв.
4 клас Български език и литература Булвест 2000 Тетрадка по четене за 4. клас № 4 Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова 3.00 лв.
4 клас Английски език Булвест 2000 Английски език Freeway за 4. клас (Първи чужд език) Румяна Атанасова, Николина Цветкова, Надя Стоянова 14.00 лв.
4 клас Английски език Булвест 2000 Тетрадка по английски език Freeway за 4. клас Румяна Атанасова, Николина Цветкова, Надя Стоянова 4.40 лв.
4 клас Немски език Анубис Немски език за 4. клас Der Wundertopf (Първи чужд език) Павлина Стефанова, Даниела Стойчева, Росица Брезоева 19.00 лв.
4 клас Немски език Анубис Тетрадка по немски език Der Wundertopf за 4. клас Павлина Стефанова, Даниела Стойчева, Росица Брезоева 4.40 лв.
4 клас Руски език Булвест 2000 Руски език Росинка за 4. клас (Първи чужд език) Лиляна Изворска, Галина Лилова, Анна Атанасова 19.00 лв.
4 клас Руски език Булвест 2000 Тетрадка по руски език Росинка за 4. клас Лиляна Изворска, Галя Лилова, Анна Атанасова 4.40 лв.
4 клас Математика Булвест 2000 Математика за 4. клас Мариана Богданова, Катя Никова, Николина Димитрова 14.00 лв.
4 клас Математика Булвест 2000 Тетрадка по математика за 4. клас Част 1 Мариана Богданова, Катя Никова, Николина Димитрова 4.32 лв.
4 клас Математика Булвест 2000 Тетрадка по математика за 4. клас Част 2 Мариана Богданова, Катя Никова, Николина Димитрова 4.32 лв.
4 клас Човекът и обществото Булвест 2000 Човекът и обществото за 4. клас Румен Пенин, Румяна Кушева 11.00 лв.
4 клас Човекът и обществото Булвест 2000 Тетрадка човекът и обществото за 4. клас Румен Пенин, Румяна Кушева 3.92 лв.
4 клас Човекът и природата Булвест 2000 Човекът и природата за 4. клас Максим Максимов, Ани Епитропова 10.00 лв.
4 клас Човекът и природата Булвест 2000 Тетрадка човекът и природата за 4. клас Максим Максимов, Ани Епитропова 3.92 лв.
4 клас Музика Булвест 2000 Музика за 4. клас Генчо Гайтанджиев, Мария Попова, Пенка Младенова 9.00 лв.
4 клас Изобразително изкуство Булвест 2000 Изобразително изкуство за 4. клас Драган Немцов, Петя Иванова, Веселин Димчев, Чавдар Попов 10.00 лв.
4 клас Технологии и предприемачество Булвест 2000 Домашен бит и техника за 4. клас Мариана Генчева, Йовка Владимирова 9.00 лв.
4 клас Технологии и предприемачество Булвест 2000 Комплект приложения по Домашен бит и техника за 4. клас Мариана Генчева 3.26 лв.
5 клас
клас Учебен предмет Издателство Наименование Aвтори Ед. цена (с ДДС)
5 клас Български език и литература Анубис Български език за 5. клас Маргарита Георгиева, Владимир Жобов, Димка Николова-Иванова, Веска Габровска 10.50 лв.
5 клас Български език и литература Булвест 2000 Български език за 5. клас Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова 10.50 лв.
5 клас Български език и литература Анубис Литература за 5. клас Клео Протохристова, Светла Черпокова, Аделина Странджева, Николай Даскалов, Екатерина Петкова 11.00 лв.
5 клас Български език и литература Булвест 2000 Литература за 5. клас Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева 11.00 лв.
5 клас Английски език Клет България Английски език за 5. клас Your Space Мартин Хобс, Джулия Срат Кедъл, Десислава Зарева, Николина Цветкова 12.00 лв.
5 клас Немски език Клет България Немски език за 5. клас Magnet Джорджио Мотта 12.00 лв.
5 клас Руски език Клет България Руски език за 5. клас Конечно! Татяна Алексиева, Евгения Костова-Христова 12.00 лв.
5 клас Математика Анубис Математика за 5. клас Теодоси Витанов, Чавдар Лозанов, Лилия Дилкина, Иванка Джонджорова, Петя Тодорова, Румяна Караджова 11.50 лв.
5 клас Математика Булвест 2000 Математика за 5. клас Емил Колев, Диана Данова, Мариана Тодорова, Невена Събева-Колева 11.50 лв.
5 клас История и цивилизация Анубис История и цивилизация за 5. клас Христо Матанов, Петър Делев, Цонка Каснакова, К. Мукарзел, Т. Рангелова 16.95 лв.
5 клас История и цивилизация Булвест 2000 История и цивилизация за 5. клас Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Виолета Стойчева, Кина Котларска 16.75 лв.
5 клас География и икономика Анубис География и икономика за 5. клас Антон Попов, Елисавета Константинова, Калинка Милкова, Даниела Ангелова-Ганчева, Жанина Здравкова 13.20 лв.
5 клас География и икономика Булвест 2000 География и икономика за 5. клас Румен Пенин, Валентина Стоянова, Тони Трайков, Димитър Желев 13.20 лв.
5 клас Човекът и природата Анубис Човекът и природата за 5. клас Мария Шишиньова, Стефан Цаковски, Александрия Генджова, Елка Златкова, Елисавета Илиева, Лиляна Банчева, Ирина Враджалиева 13.00 лв.
5 клас Човекът и природата Булвест 2000 Човекът и природата за 5. клас Максим Максимов, Свобода Бенева, Севдалина Стоянова 13.00 лв.
5 клас Информатика и информационни технологии Анубис Информационни технологии за 5. клас + CD Владимир Петров, Зорница Дженкова, Кремена Пенчева, Иванка Зангочева-Бакалова 6.00 лв.
5 клас Информатика и информационни технологии Булвест 2000 Информационни технологии за 5. клас + CD Галина Момчева-Гърдева, Елена Ковачева, Красимир Харизанов, Ангел Ангелов 6.00 лв.
5 клас Музика Анубис Музика за 5. клас Янна Рускова, Стефан Русков, Магдалена Лобутова, Юлиана Близнакова 9.50 лв.
5 клас Музика Булвест 2000 Музика за 5. клас Елисавета Вълчинова-Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова 9.50 лв.
5 клас Изобразително изкуство Анубис Изобразително изкуство за 5. клас Огнян Занков, Бисер Дамянов, Бойка Доневска, Олга Христова 9.80 лв.
5 клас Изобразително изкуство Булвест 2000 Изобразително изкуство за 5. клас Драган Немцов, Петя Иванова, Чавдар Попов, Десислава Кралева 9.80 лв.
5 клас Технологии и предприемачество Анубис и Булвест 2000 Технологии и предприемачество за 5. клас Сашко Плачков, Владимир Петров, Мария Кавданска, Нели Димитрова, Магданела Делинешева, Детелина Арнаудова 6.50 лв.
6 клас
клас Учебен предмет Издателство Наименование Aвтори Ед. цена (с ДДС)
6 клас Български език и литература Анубис Български език за 6. клас М. Георгиева, В. Жобов, Д. Димитрова, В. Габровска 12.90 лв.
6 клас Български език и литература Булвест 2000 Български език за 6. клас Ангел Петров,Мая Падешка,Мариана Балинова 12.90 лв.
6 клас Български език и литература Анубис Литература за 6. клас - Протохристова К. Протохристова, С. Черпокова, Н. Даскалов, Е. Петкова 14.00 лв.
6 клас Български език и литература Булвест 2000 Литература за 6. клас Мария Герджикова,Олга Попова,Илияна Кръстева 14.00 лв.
6 клас Български език и литература Анубис и Булвест 2000 Литература за 6. клас - Биолчев Б. Биолчев, С. Ангелова, Д. Янев, М. Калеев 14.00 лв.
6 клас Английски език Клет България Английски език за 6. клас Your Space for Bulgaria Мартин Хобс, Джулия Срат Кедъл, Десислава Зарева, Николина Цветкова 10.50 лв.
6 клас Английски език Оксфорд Английски език за 6. клас English Plus Bulgaria ED 6 SB-8321 Бен Вец,Диана Пай 10.50 лв.
6 клас Немски език Клет България Немски език за 6. клас Magnet Lehrhandbook Джорджио Мотта 10.50 лв.
6 клас Руски език Клет България Руски език за 6. клас Конечно! Татяна Алексиева, Евгения Костова-Христова 10.50 лв.
6 клас Математика Анубис Математика за 6. клас Т. Витанов, Л. Дилкина, И. Джонджорова, П. Тодорова 12.00 лв.
6 клас Математика Булвест 2000 Математика за 6. клас Емил Колев,Невена Събева-Колева,Таня Славчева,Диана Данова 12.00 лв.
6 клас История и цивилизация Анубис История и цивилизация за 6. клас Хр. Матанов, Т. Димитров, Г. Иванова 15.00 лв.
6 клас История и цивилизация Булвест 2000 История и цивилизация за 6. клас Васко Арнаудов,Цветан Цветански,Георги Якимов,Надка Васева 15.00 лв.
6 клас География и икономика Анубис География и икономика за 6. клас А. Попов, Д. Ангелова, Л. Любенова 15.00 лв.
6 клас География и икономика Булвест 2000 География и икономика за 6. клас Румен Пенин,Тони Трайков,Димитър Желев,Валентина Стоянова 15.00 лв.
6 клас Човекът и природата Анубис Човекът и природата за 6. клас М. Шишиньова, С. Цаковски, А. Генджова, Е. Златкова, Е. Илиева, Л. Банчева, И. Враджалиева 15.00 лв.
6 клас Човекът и природата Булвест 2000 Човекът и природата за 6. клас Максим Максимов,Свобода Бенева,Сашка Кирилова,Огнян Димитров,Мира Славова 15.00 лв.
6 клас Информатика и информационни технологии Анубис Информационни технологии за 6. клас+CD В. Петров, К. Пенчева, Н. Георгиева 7.00 лв.
6 клас Информатика и информационни технологии Булвест 2000 Информационни технологии за 6. клас+CD Галина Момчева-Гърдева,Ангел Ангелов,Красимир Харизанов,Елена Ковачева 7.00 лв.
6 клас Музика Анубис Музика за 6. клас Я. Рускова, С. Русков, М. Лобутова, Ю. Близнакова 7.00 лв.
6 клас Музика Булвест 2000 Музика за 6. клас Елисавета Вълчинова-Чендова,Ваня Ангелска,Теодора Ватева-Балабанова 7.00 лв.
6 клас Изобразително изкуство Анубис Изобразително изкуство за 6. клас О. Занков, Б. Дамянов, Б. Доневска, О. Христова, А. Генчева 12.50 лв.
6 клас Изобразително изкуство Булвест 2000 Изобразително изкуство за 6. клас Милена Блажева,Петя Иванова,Десислава Кралева 12.50 лв.
6 клас Технологии и предприемачество Анубис и Булвест 2000 Технологии и предприемачество за 6. клас С. Плачков, Вл. Петров, М. Кавданска, М. Делинешева, Ст. Маноилова и др. 6.10 лв.
7 клас
клас Учебен предмет Издателство Наименование Aвтори Ед. цена (с ДДС)
7 клас Български език и литература Анубис Български език за 7. клас Петя Костадинова, Капка Велинова 16.00 лв.
7 клас Български език и литература Булвест 2000 Български език за 7. клас Кирил Димчев, Ангел Петров, Мая Падешка 16.00 лв.
7 клас Български език и литература Анубис Литература за 7. клас Клео Протохристова, Светла Черпокова, Аделина Странджева, Николай Даскалов, Деян Янев 18.00 лв.
7 клас Български език и литература Булвест 2000 Литература за 7. клас Мария Герджикова, Олга Попова, Илияна Кръстева 18.00 лв.
7 клас Немски език Анубис Немски език за 7. клас Deutsch fur dich (Първи чужд език) Павлина Стефанова, Елена Савова 19.00 лв.
7 клас Руски език Булвест 2000 Руски език Росинка за 7. клас (Първи чужд език) Лиляна Изворска, Галина Лилова, Веска Малцева 19.00 лв.
7 клас Математика Анубис Математика за 7. клас Чавдар Лозанов, Теодоси Витанов, Анна Калчева, Румяна Караджова 14.00 лв.
7 клас История и цивилизация Булвест 2000 История и цивилизация за 7. клас Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Екатерина Михайлова 18.00 лв.
7 клас География и икономика Анубис География и икономика за 7. клас Антон Попов, Петър Славейков, Иван Чолеев, Живко Желев 18.00 лв.
7 клас География и икономика Булвест 2000 География и икономика за 7. клас Румен Пенин, Валентина Стоянова 18.00 лв.
7 клас Физика и астрономия Анубис Физика и астрономия за 7. клас Маргарита Градинарова, Елка Златкова, Елисавета Илиева, Георги Дянков 15.00 лв.
7 клас Физика и астрономия Булвест 2000 Физика и астрономия за 7. клас Максим Максимов, Галя Русева 15.00 лв.
7 клас Химия и опазване на околната среда Булвест 2000 Химия и опазване на околната среда за 7. клас Георги Нейков, Свобода Бенева, Лени Николова, Лилия Овчарова, Маргарита Йотова 13.00 лв.
7 клас Биология и здравно образование Анубис Биология и здравно образование за 7. клас Мария Шишиньова, Доля Павлова, Ирина Враджалиева, Лиляна Банчева 14.00 лв.
7 клас Биология и здравно образование Булвест 2000 Биология и здравно образование за 7. клас Огнян Димитров, Юлиана Атанасова, Тренка Аргирова, Мира Славова 14.00 лв.
7 клас Музика Анубис Музика за 7. клас Валентина Манолова, Галина Стоянова, Юлиана Близнакова 12.00 лв.
7 клас Изобразително изкуство Анубис Изобразително изкуство за 7. клас Огнян Занков, Бисер Дамянов, Олга христова, Бойка Доневска 12.00 лв.
7 клас Технологии и предприемачество Булвест 2000 Технологии за 7. клас Любен Колев, Христо Патев, Пламен Петров, Иван Иванов 11.00 лв.
За въпроси, свързани със заявките, търсете отдел „Маркетинг и реклама“ всеки делничен ден в работно време, от 09:00 до 17:30 ч. на телефони: 02 8061 391/393  и на имейл: marketing@anubis-bulvest.com. При възникнали технически проблеми може да се свържете с отдел „Електронни продукти“ всеки делничен ден в работно време, от 09:00 до 17:30 ч на тел. 02 8061 397  или имейл support@anubis-bulvest.com.